1- چندین ساعت قبل از اطلاع رسانی عمومی، آگهی های استخدام برای افرادی که از قبل رزومه ارسال نموده اند ارسال خواهد شد.
2- با ثبت رزومه در دنیاجاب نظر کارفرمایان را به سمت خود جلب و روند استخدام خود را بیشتر از همیشه شتاب دهید!
3- در صورت نیاز به نیرو در تیم دنیا دیجی، افرادی که رزومه خود را در سایت ثبت نموده اند در اولویت قرار می گیرند.
*نگران نباشید، اطلاعات شما نزد دنیاجاب محرمانه خواهد ماند.

آخرین رزومه های ارسالی توسط شما: