آگهی های استخدامی گروه برق و الکترونیک

دریافت جدیدترین آگهی های استخدامی

5 + 2 = ?

برقکار صنعتی

[catlist name=industrial-electricians numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

تکنسین برق الکترونیک

[catlist name=electronics-technician numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

تکنسین برق قدرت

[catlist name=power-technician numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

تکنسین برق کنترل

[catlist name=electrical-technician-control numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

تکنسین برق مخابرات

[catlist name=electrical-technician-contacts numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

تکنسین برق میکروکنترلر

[catlist name=electrical-technician-microcontroller numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

دیپلم برق

[catlist name=electrical-diploma numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

مهندس برق الکترونیک

[catlist name=electrical-engineer numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

مهندس برق قدرت

[catlist name=electrical-power-engineering numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

مهندس برق کنترل

[catlist name=electrical-engineering numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

مهندس برق مخابرات

[catlist name=communication-engineering numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

مهندس برق میکروکنترلر

[catlist name=electrical-engineer-microcontroller numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل: