آگهی های استخدامی گروه برق و الکترونیک

دریافت جدیدترین آگهی های استخدامی

1 + 3 = ?

برقکار صنعتی
تکنسین برق الکترونیک

ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

تکنسین برق قدرت
تکنسین برق کنترل
تکنسین برق مخابرات
تکنسین برق میکروکنترلر
دیپلم برق

ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

مهندس برق الکترونیک

ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

مهندس برق قدرت

ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

مهندس برق کنترل

ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

مهندس برق مخابرات
مهندس برق میکروکنترلر