آگهی های استخدامی گروه برق و الکترونیک

دریافت جدیدترین آگهی های استخدامی

4 + 1 = ?

برقکار صنعتی
تکنسین برق الکترونیک

ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

تکنسین برق قدرت
تکنسین برق کنترل
تکنسین برق مخابرات
تکنسین برق میکروکنترلر

  ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

  دیپلم برق

  ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

  مهندس برق الکترونیک

  ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

  مهندس برق قدرت

  ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

  مهندس برق کنترل

  ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

  مهندس برق مخابرات
  مهندس برق میکروکنترلر