آگهی های استخدامی گروه خدماتی

دریافت جدیدترین آگهی های استخدامی

0 + 1 = ?

آتش نشان

[catlist name=firefighters numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

آرایشگر

[catlist name=hair-stylist numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

پرستار سالمند

[catlist name=geriatric-nursing numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

پرستار کودک

[catlist name=babysitter numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

خدمتکار

[catlist name=maid numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

سرایدار

[catlist name=janitor numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

غواص

[catlist name=diver numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

کارگر ساده

[catlist name=worker-services numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

نجار

[catlist name=carpenter numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

نظافتچی

[catlist name=janitor-services numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

نگهبان

[catlist name=guard numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل: