آگهی های استخدامی گروه خودرو و اتومبیل

دریافت جدیدترین آگهی های استخدامی

1 + 2 = ?

برقکار خودرو

[catlist name=auto-electricians numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

ترمزکار خودرو

[catlist name=car-trmzkar numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

تزیین کار خودرو

[catlist name=working-decorated-car numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

جلوبندی کار خودرو

[catlist name=jlvbndy-car-work numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

روغنکار خودرو

[catlist name=automotive-lubricants numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

صافکار خودرو

[catlist name=car-smoother numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

کارشناس خودرو

[catlist name=auto-expert numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

کف کش خودرو

[catlist name=ballast-car numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

مکانیک خودرو

[catlist name=auto-mechanic numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

نصاب دزدگیر خودرو

[catlist name=car-alarm-installers numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

نقاش خودرو

[catlist name=car-painter numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل: