آگهی های استخدامی گروه مواد غذایی

دریافت جدیدترین آگهی های استخدامی

3 + 0 = ?

آبدارچی

[catlist name=butlers numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

آشپز

[catlist name=chef numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

بستنی ساز

[catlist name=ice-cream-maker numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

پیتزا پز

[catlist name=pizza-maker numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

سالن کار

[catlist name=hall-works numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

ساندویچ پز

[catlist name=sandwich-cooking numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

سرآشپز

[catlist name=master-chef numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

قصاب

[catlist name=butcher numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

قناد

[catlist name=confectioner numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

کارگر رستوران

[catlist name=restaurant-worker numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

کباب پز

[catlist name=barbecue numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

کمک آشپز

[catlist name=help-cook numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

مدیر رستوران

[catlist name=restaurant-manager numberposts=40]


ادامه آگهی های مربوط به این شغل: