آگهی های استخدامی گروه مواد غذایی

آبدارچی
آشپز

ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

بستنی ساز
پیتزا پز
سالن کار

ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

ساندویچ پز
سرآشپز
قصاب

  ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

  قناد

   ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

   کارگر رستوران

   ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

   کباب پز

    ادامه آگهی های مربوط به این شغل:

    کمک آشپز
    مدیر رستوران