استخدام سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

دریافت جدیدترین آگهی های استخدامی

4 + 4 = ?

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

تاریخ انتشار : 4 شهریور 96

استخدام سازمان اموال و املاک در استانهای  تهران – یزد – کرمانشاه – خراسان شمالی – قزوین – اردبیل – آذربایجان غربی – مرداد ۹۶

سازمان اموال و املاک در نظر دارد نیروی مورد نیاز خود را در استانهای قزوین، تهران – یزد – کرمانشاه – خراسان شمالی – قزوین – اردبیل – آذربایجان غربی – خراسان رضوی از طریق آزمون استخدام جذب نماید ثبت نام در این آزمون بصورت رایگان شروع شده است.

جدول رشته ها و شرایط مورد نیاز تهران
۱ کارشناس کنترل پروژه دارای سن ۳۵ سال تمام برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام برای مدارک لیسانس

مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی : مهندسی صنایع( کلیه گرایش ها)، مدیریت پروژه

سابقه کار : ۳ سال برای مقطع لیسانس و ۱ سال برای مقطع فوق لیسانس و بالاتر

سایر شرایط : آشنایی کامل با نرم افزار ms project و سایر نرم افزار ها در این زمینه

شهر محل خدمت : تهران – ستاد سازمان

۲ کارشناس امور مالی دارای سن ۳۵ سال تمام برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام برای مدارک لیسانس

مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی :حسابداری ( کلیه گرایش ها) ، حسابرسی و مدیریت مالی

سابقه کار : ۳ سال برای مقطع لیسانس و ۱ سال برای مقطع فوق لیسانس و بالاتر

سایر شرایط : آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و امور کارگزینی

شهر محل خدمت : تهران – ستاد سازمان

۳ تایپیست دارای حداکثر سن ۳۵ سال تمام برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام برای مدارک لیسانس

مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی : امور اداری ، مدیریت اقتصاد و سایر رشته های مرتبط

سایر شرایط : تسلط به تایپ ۱۰ انگشتی ، آیین نگارش، مکاتبات

شهر محل خدمت : تهران – ستاد سازمان

جدول رشته ها و شرایط مورد نیاز خراسان شمالی و رضوی
۱ كارشناس امور مالي داراي سن ۳۵ سال تمام براي مدارك فوق ليسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام براي مدارك ليسانس
مقطع تحصيلي ليسانس و بالاتر
رشته هاي تحصيلي :حسابداري ( كليه گرايش ها) ، حسابرسي و مديريت مالي
سابقه كار : ۳ سال براي مقطع ليسانس و ۱ سال براي مقطع فوق ليسانس و بالاتر
ساير شرايط : آشنايي با نرم افزارهاي حسابداري و امور كارگزيني
محل خدمت : خراسان شمالي- رضوی
۲ كارشناس آمار و اطلاعات داراي سن ۳۵ سال تمام براي مدارك فوق ليسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام براي مدارك ليسانس
مقطع تحصيلي ليسانس و بالاتر
رشته هاي تحصيلي :مهندسي كامپيوتر ( كليه گرايش ها) ، مهندسي فناوري اطلاعات و آمار
سابقه كار : ۳ سال براي مقطع ليسانس و ۱ سال براي مقطع فوق ليسانس و بالاتر
ساير شرايط : آشنايي با مفاهيم شبكه نرم افزار هاي آماري و ساير نرم افزار هاي مرتبط
محل خدمت : خراسان شمالي- رضوی
جدول رشته ها و شرایط مورد نیاز آذربایجان غربی
۱ مسئول دفتر نمایندگی دارای سن ۳۵ سال تمام برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام برای مدارک لیسانسمقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی :حقوق ( کلیه گرایش ها) ، مدیریت(کلیه گرایش ها) مهندسی عمران، نقشه برداری و GIS

سابقه کار : ۳ سال برای مقطع لیسانس و ۱ سال برای مقطع فوق لیسانس و بالاتر

سایر شرایط : آشنایی با امور ثبتی، حل دعاوی امور مربوط به املاک

شهر محل خدمت : آذربایجان غربی – شاهین دژ

۲ کارشناس فروش املاک دارای سن ۳۵ سال تمام برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام برای مدارک لیسانسمقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی :حقوق ( کلیه گرایش ها) ، مدیریت(کلیه گرایش ها) مهندسی عمران، اقتصاد(کلیه گرایش ها)

سابقه کار : ۳ سال برای مقطع لیسانس و ۱ سال برای مقطع فوق لیسانس و بالاتر

سایر شرایط : آشنایی با امور ثبتی، فروش املاک و امور مربوط به مزایده

شهر محل خدمت : ارومیه

جدول رشته ها و شرایط مورد نیاز اردبیل
۱ کارشناس امور مالی دارای سن ۳۵ سال تمام برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام برای مدارک لیسانسمقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی :حسابداری ( کلیه گرایش ها) ، حسابرسی و مدیریت مالی

سابقه کار : ۳ سال برای مقطع لیسانس و ۱ سال برای مقطع فوق لیسانس و بالاتر

سایر شرایط : آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و امور کارگزینی

شهر محل خدمت : اردبیل

۲ کارشناس آمار و اطلاعات دارای سن ۳۵ سال تمام برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام برای مدارک لیسانسمقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی :مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایش ها) ، مهندسی فناوری اطلاعات و آمار

سابقه کار : ۳ سال برای مقطع لیسانس و ۱ سال برای مقطع فوق لیسانس و بالاتر

سایر شرایط : آشنایی با مفاهیم شبکه نرم افزار های آماری و سایر نرم افزار های مرتبط

شهر محل خدمت : اردبیل

۳ کارشناس فروش املاک دارای سن ۳۵ سال تمام برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام برای مدارک لیسانسمقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی :حقوق ( کلیه گرایش ها) ، مدیریت(کلیه گرایش ها) مهندسی عمران، اقتصاد(کلیه گرایش ها)

سابقه کار : ۳ سال برای مقطع لیسانس و ۱ سال برای مقطع فوق لیسانس و بالاتر

سایر شرایط : آشنایی با امور ثبتی، فروش املاک و امور مربوط به مزایده

شهر محل خدمت : اردبیل

جدول رشته ها و شرایط مورد نیاز قزوین
۱ کارشناس امور مالی دارای سن ۳۵ سال تمام برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام برای مدارک لیسانسمقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی :حسابداری ( کلیه گرایش ها) ، حسابرسی و مدیریت مالی

سابقه کار : ۳ سال برای مقطع لیسانس و ۱ سال برای مقطع فوق لیسانس و بالاتر

سایر شرایط : آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و امور کارگزینی

شهر محل خدمت : قزوین

۲ کارشناس آمار و اطلاعات دارای سن ۳۵ سال تمام برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام برای مدارک لیسانسمقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی :مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایش ها) ، مهندسی فناوری اطلاعات و آمار

سابقه کار : ۳ سال برای مقطع لیسانس و ۱ سال برای مقطع فوق لیسانس و بالاتر

سایر شرایط : آشنایی با مفاهیم شبکه نرم افزار های آماری و سایر نرم افزار های مرتبط

شهر محل خدمت : قزوین

جدول رشته ها و شرایط مورد نیاز کرمانشاه
۱ کارشناس امور مالی دارای سن ۳۵ سال تمام برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام برای مدارک لیسانس

مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی :حسابداری ( کلیه گرایش ها) ، حسابرسی و مدیریت مالی

سابقه کار : ۳ سال برای مقطع لیسانس و ۱ سال برای مقطع فوق لیسانس و بالاتر

سایر شرایط : آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و امور کارگزینی

شهر محل خدمت :کرمانشاه

جدول رشته ها و شرایط مورد نیاز یزد
۱ کارشناس امور مالی دارای سن ۳۵ سال تمام برای مدارک فوق لیسانس و بالاتر و ۳۰ سال تمام برای مدارک لیسانس

مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر

رشته های تحصیلی :حسابداری ( کلیه گرایش ها) ، حسابرسی و مدیریت مالی

سابقه کار : ۳ سال برای مقطع لیسانس و ۱ سال برای مقطع فوق لیسانس و بالاتر

سایر شرایط : آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و امور کارگزینی

شهر محل خدمت : یزد

استخدام فقط در عناوین ذکر شده در سایت ایران استخدام صورت می پذیرد.

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

 * کاربر گرامی توجه نمائید این ثبت نام به منزله ثبت نام اولیه آزمون استخدام می باشد و پس از ثبت نام اولیه دکمه بازگشت را کلیک کنید و با نام کاربری و رمز عبوری که تنظیم کرده اید وارد صفحه ثبت اطلاعات تکمیلی استخدام شده و به منظور تکمیل مراحل ثبت نام اطلاعات تکمیلی را ثبت نموده و از سیستم کد رهگیری/پرسنلی دریافت نمائید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *