مجموعه کامل سوالات استخدامی سازمان سنجش

دریافت جدیدترین آگهی های استخدامی

4 + 4 = ?

مجموعه کامل سوالات استخدامی سازمان سنجش مورخ 1395/4/23

سوالات گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1395/4/24)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسيدفترچه اختصاصي
سوالات گروه آزمايشي علوم انسانی
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1395/4/24)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسيدفترچه اختصاصي دفترچه اصول و عقاید فقه
سوالات گروه آزمايشي هنر
(ساعت 21:30 روز پنج شنبه مورخ 1395/4/24)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسيدفترچه اختصاصي
سوالات گروه آزمايشي علوم تجربی
(ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 1395/4/25)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسيدفترچه اختصاصيدفترچه بهیاری
سوالات گروه آزمايشي زبانهای خارجی
(ساعت 20:30 روزجمعه مورخ 1395/4/25)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسيدفترچه اختصاصي زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه
سوالات خارج از كشور(ساعت 16:00 روز شنبه 1395/4/26)دفترچه عمومي

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي زبان

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم انساني

دفترچه فرهنگ و معارف اقليتهاي ديني و زبانهاي خارجي غيرانگليسي

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم تجربی

دفترچه علوم انساني (اصول عقايد و فقه)

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم رياضي

دفترچه علوم تجربی (بهياري)

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي هنر

دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه

مجموعه کامل سوالات استخدامی سازمان سنجش مورخ 1394/3/21

سوالات گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسيدفترچه اختصاصي
سوالات گروه آزمايشي علوم انسانی
(ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسيدفترچه اختصاصي دفترچه اصول و عقاید فقه
سوالات گروه آزمايشي هنر
(ساعت 21:30 روز پنج شنبه مورخ 1394/3/21)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسيدفترچه اختصاصي
سوالات گروه آزمايشي علوم تجربی
(ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 1394/3/22)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسيدفترچه اختصاصيدفترچه بهیاری
سوالات گروه آزمايشي زبانهای خارجی
(ساعت 20:30 روزجمعه مورخ 1394/3/22)
دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسيدفترچه اختصاصي زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه
سوالات خارج از كشور(ساعت 12:00 روز شنبه 1394/3/23)دفترچه عمومي

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي زبان

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم انساني

دفترچه فرهنگ و معارف اقليتهاي ديني و زبانهاي خارجي غيرانگليسي

دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم تجربی

دفترچه علوم انساني (اصول عقايد و فقه)

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی

دفترچه علوم تجربی (بهیاری)

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر

دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *