۲۵ جمله انگیزشی که خواندن آن یک روز پرانرژی را برایتان رقم می‌زند _ دنیا جاب
از گفتن این ۵ جمله به کسانی که اختلال اضطراب دارند خودداری کنید _ دنیا جاب