۹ توصیه ای که پروفایل لینکدین و رزومه شما را از «خوب» به «عالی» بدل می کنند_ دنیا جاب
چگونه بفهمیم که مصاحبه شغلی خوبی داشته‌ایم_ دنیا جاب
پروفایل لینکدین به عنوان یک رزومه کاری قدرتمند _ دنیا جاب
یک شغل جدید و پر درآمد زنانه در شمال تهران _ دنیا جاب
بهترین و بدترین رنگ های لباس در مصاحبه های استخدامی_ دنیا جاب