پروفایل لینکدین به عنوان یک رزومه کاری قدرتمند _ دنیا جاب
رزومه سازی به شکل یک سیستم عامل در گیت هاب _ دنیا جاب
بزرگ‌ترین اشتباهات در نوشتن رزومه از نگاه مدیر منابع انسانی گوگل _ دنیا جاب