1

آذربایجان شرقی

2

آذربایجان غربی

3

اردبیل

4

اصفهان

5

البرز

6

ایلام

7

بوشهر

8

تهران بزرگ

9

چهارمحال و بختیاری

10

خراسان جنوبی

11

خراسان رضوی

12

خراسان شمالی

13

خوزستان

14

زنجان

15

سمنان

16

سیستان و بلوچستان

17

فارس

18

قزوین

19

قم

20

کردستان

21

کرمان

22

کرمانشاه

23

کهگیلویه و بویراحمد

24

گلستان

25

گیلان

26

لرستان

27

مازندران

28

مرکزی

29

هرمزگان

30

همدان

31

یزد